De jurdische aspecten

Nicolas Vanspeybrouck is een jurist pur sang.

Na zijn geslaagde studies aan de UGent, startte Nicolas Vanspeybrouck in oktober 2004 zijn stage als advocaat bij Lagrou Advocaten te Diksmuide (balie Veurne).
Al snel maakte hij de overstap naar het gereputeerde advocatenkantoor Rieder & Verdonck (balie Brugge en Gent), waar hij ook bijna zes jaar bleef. Het hoeft geen groot betoog dat hij daar de klappen van de juridische zweep leerde kennen.

In 2009 was de tijd dan rijp voor een eigen, dynamisch kantoor in het hartje van De Panne.

Nicolas Vanspeybrouck is een echte all-round advocaat. Al hebben zich het voorbije decennium vier gespecialiseerde domeinen afgetekend. Met name burgerlijk recht,  straf- en verkeersrecht, jeugdrecht en handels- & vennootschapsrecht.

Nicolas Vanspeybrouck kan terugbogen op een bijzonder rijke ervaring en expertise in het kader van appartementsmede-eigendom en bij problemen rond het bouwen, verbouwen en renoveren van onroerende goederen.
Stuk voor stuk materies die vaak voorkomen in onze regio.

Voorts wordt Nicolas Vanspeybrouck zeer regelmatig aangesteld voor gerechtelijke mandaten, zoals faillissementen, collectieve schuldenregeling, voorlopig bewindvoering en onbeheerde nalatenschappen.

De rode lijn doorheen de professionele carrière van Nicolas Vanspeybrouck is dat hij bijzonder leergierig is en steeds openstaat voor nieuwe uitdagingen. Zo behaalde hij in 2007 als eerste een certificaat bijzondere opleiding Jeugdrecht en in 2016 een certificaat bijzondere opleiding Cassatieberoep in Strafzaken.

Het feit dat Nicolas Vanspeybrouck onmiddellijk op de trein van de GDPR Verordening gesprongen is en de opleiding als Data Protection Officer gevolgd heeft (GDPR DPO), is niet meer dan een logisch gevolg van de constante wens om dingen bij te leren en zichzelf te ontplooien.

Technische online en offline aspecten

ICT beveiliging, GDPR dwingt een securitybeleid af om persoonsgegevens te beschermen, kortom, het is belangrijk om een bewustwording te hebben omtrent uw data.

Gebruikmaken van de juiste beveiligings strategie, security monitoring om uw bedrijf te beschermen tegen cyberinbreuken, dit zowel van buiten als binnenaf.

Wordt er bijvoorbeeld toegezien dat persoonlijke gegevens van uw personeelsleden enkel toegankelijk is voor de werknemers/ externen die bv de loonberekening doorvoeren?

GDPR-Europa werkt samen met een aantal gerenomeerde IT bedrijven die over een ruime technische kennis en infrastructurele expertise beschikken om u te kunnen ondersteunen.