Wat is GDPR – AVG ?

De General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming is een verordening dat door het Europees Parlement op 27.04.2016 werd aangenomen.

De GDPR – AVG biedt aan de burger een aantal rechten inzake de bescherming van hun persoonlijke gegevens, terwijl de organisaties en ondernemers diverse verplichtingen krijgen opgelegd om deze gegevens te beschermen.

Wat valt er onder de term “persoonsgegevens"

Persoonsgegevens zijn alle informatie waardoor een natuurlijk persoon kan geïdentificeerd worden.

Merk op dat dit begrip zeer ruim geïnterpreteerd wordt !

Het blijft dus zeer zeker niet beperkt tot een naam, voornaam, geboortedatum of adres.

Zo kunnen bepaalde gegevens - die op het eerste zicht niets te maken hebben met persoonsgegevens - door toevoeging van bepaalde informatie toch onder de GDPR vallen.

Er wordt dan ook algemeen aanvaard dat zelfs (dynamische) IP-adressen – de unieke cijfercombinaties waarmee computers op het internet onderling met elkaar communiceren – als persoonsgegevens kunnen aanzien worden.

Een en ander moet uiteraard concreet voor elk specifiek geval bekeken worden, maar sta toch maar eens stil bij de gegevens die u verwerkt.