Is GDPR – AVG voor mijn onderneming van toepassing ?

Ja !

Elke onderneming verwerkt op de een of andere manier informatie over natuurlijke personen.

U heeft als KMO ongetwijfeld informatie over:  

 • Personeel
 • Leveranciers
 • Klanten

In tegenstelling tot hetgeen soms verteld wordt, is de GDPR niet beperkt tot de gegevens die u verwerkt via elektronische weg. Ook de zogenaamde “hard copies”, zoals prints, schriften, registers, dossiers, archief, e.d.m. vallen evenzeer onder het toepassingsgebied.

Heeft u er bijvoorbeeld al eens bij stilgestaan welke (gevoelige) informatie u allemaal heeft over uw werknemers?

Vermoedelijk komt u dan minstens aan volgend lijstje met basis persoonsgegevens:

 • Naam
 • Voornaam
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Rijksregisternummer
 • Burgerlijke staat
 • Identiteitsgegevens van de kinderen en echtgenoot
 • Bankrekeningnummer
 • Vakbond
 • ...

Stuurt u al eens een nieuwsbrief uit ?

Ook dan is de GDPR – AVG van toepassing.

Heeft u een website ?

Zonder het misschien zelf te beseffen verwerkt u via de cookies op uw website ook persoonsgegevens (bv via Google Analytics).

Indien potentiële klanten u een bericht sturen via uw contactformulier op de website, dan valt dit uiteraard ook onder de GDPR – AVG.

U kan niet aan de toepassing van de GDPR – AVG ontsnappen door uw zetel buiten Europa te gaan verplaatsen.

Zelfs voor buitenlandse bedrijven die producten of diensten aanbieden op de Europese markt, is de GDPR van toepassing.