Wat is GDPR

De General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming is een verordening dat door het Europees Parlement op 27.04.2016 werd aangenomen.

De GDPR – AVG biedt aan de burger een aantal rechten inzake de bescherming van hun persoonlijke gegevens, terwijl de organisaties en ondernemers diverse verplichtingen krijgen opgelegd om deze gegevens te beschermen.

Wat betekent GDPR voor uw bedrijf?

Vanaf het moment dat een bedrijf persoonsoonsgegevens kan bijhouden, in de ruimste zin van het woord, is de GDPR van toepassing.

Het bijhouden van deze gegevens, of het nu klanten, personeelsleden of contacten zijn is de regelgeving van toepassing.

Vanaf wanneer is de GDPR – AVG van toepassing?

Aangezien het gaat om een verordening, dienen de lidstaten van de Europese Unie dit niet meer implementeren in hun eigen wetgeving.

Het is dus onmiddellijk van toepassing.

Waarom is de datum van 25.05.2018 van belang?

Vanaf 25.05.2018 zullen ook de handhavingsmaatregelen van de GDPR – AVG kunnen toegepast worden door de autoriteiten.

Concreet wil dit zeggen dat vanaf deze datum er sancties kunnen worden opgelegd.

Het heeft dus geen zin om te wachten !

Waarop is de GDPR standaard van toepassing

  • uw website
  • uw webshop
  • uw mailverkeer
  • uw interne gegevensbescherming
  • uw externe gegevensbescherming
  • uw personeelsgegevens
  • uw leveranciersgegevens
  • uw klantgegevens
  • ...

De GDPR wil vooral mensen en bedrijven laten stilstaan bij het feit welke persoonsgegevens zij verwerken en bewaren en waarom zij net die informatie bijhouden.

Het is dus bedoeld als een bewustwording.

Nadat alles in kaart is gebracht, wil de verordening er toe leiden dat alle noodzakelijke maatregelen genomen worden om deze gegevens te gaan beschermen.